loading...
首页 产品展示区 膏霜瓶 真空膏霜瓶

  Item NO.:

   QS1025J

     QS1025J

   Capability:

  30ML

  50ML

   High:

   42MM

  51MM

   Dia.:

   64MM

  64MM